munium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • munium

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chì (II) orthoplumbat

    Pb2 (PbO4)