munition-factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munition-factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munition-factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munition-factory.

Từ điển Anh Việt

  • munition-factory

    * danh từ

    công xưởng/xí nghiệp công nghiệp quốc phòng