muninga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muninga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muninga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muninga.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • muninga

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ muninga