municipality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

municipality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm municipality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của municipality.

Từ điển Anh Việt

 • municipality

  /mju:,nisi'pæliti/

  * danh từ

  đô thị tự trị, thành phố tự trị

  chính quyền thành phố tự trị, chính quyền đô thị tự trị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • municipality

  * kinh tế

  khu tự trị

  thành phố tự trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • municipality

  an urban district having corporate status and powers of self-government

  people living in a town or city having local self-government