mumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mumper.

Từ điển Anh Việt

  • mumper

    /'mʌmpə/

    * danh từ

    người ăn mày, người hành khất