mumming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mumming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mumming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mumming.

Từ điển Anh Việt

  • mumming

    * danh từ

    kịch câm (ngày lễ Giáng sinh)

    sự diễn đạt kịch câm (trong ngày lễ Giáng sinh)