mumblety-peg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mumblety-peg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mumblety-peg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mumblety-peg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mumblety-peg

    a game in which players throw or flip a jackknife in various ways so that the knife sticks in the ground

    Synonyms: mumble-the-peg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).