multure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

multure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm multure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của multure.

Từ điển Anh Việt

  • multure

    /'mʌltʃə/

    * danh từ

    tiền công xay