multivarious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

multivarious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm multivarious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của multivarious.

Từ điển Anh Việt

  • multivarious

    * tính từ

    đa dạng, muôn hình vạn trạng