mulmull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mulmull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mulmull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mulmull.

Từ điển Anh Việt

  • mulmull

    * danh từ

    vải mụn (loại muxơlin mỏng)

    lụa tơ nhân đạo

    vải sợi vít-cô