mulching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mulching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mulching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mulching.

Từ điển Anh Việt

  • mulching

    * danh từ

    xem mulch