mukalla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mukalla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mukalla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mukalla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mukalla

    a port in southern Yemen on the Gulf of Aden to the east of Aden

    Synonyms: Al-Mukalla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).