muckspreader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muckspreader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muckspreader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muckspreader.

Từ điển Anh Việt

  • muckspreader

    * danh từ

    máy dùng để bón phân