morrigu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morrigu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morrigu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morrigu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • morrigu

    Similar:

    morrigan: Celtic war goddess

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).