morgen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morgen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morgen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morgen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • morgen

    a South African unit of measure equal to about 2 acres

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).