moreau river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moreau river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moreau river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moreau river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moreau river

    a river that rises in western South Dakota and flows eastward to the Missouri River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).