moppy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moppy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moppy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moppy.

Từ điển Anh Việt

 • moppy

  * tính từ

  bù xù

  say mèm

  say khước

  giống bàn chải

  đầu tóc rối bù xù