moppet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moppet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moppet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moppet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moppet

    a little girl (usually one you are fond of)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).