moonish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moonish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moonish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moonish.

Từ điển Anh Việt

  • moonish

    /'mu:niʃ/

    * tính từ

    đồng bóng, hay thay đổi

    tròn vành vạnh, tròn trĩnh, đầy đặn