monstg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monstg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monstg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monstg.

Từ điển Anh Việt

  • monstg

    xem amongst