monica seles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monica seles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monica seles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monica seles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monica seles

    Similar:

    seles: United States tennis player (born in Yugoslavia in 1973)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).