mondial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mondial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mondial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mondial.

Từ điển Anh Việt

  • mondial

    * tính từ

    thuộc thế giới, toàn thế giới