monde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monde.

Từ điển Anh Việt

 • monde

  /mʤ:ɳd/

  * danh từ

  thế giới

  xa hội

  giới sang trọng