monario nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monario nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monario giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monario.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monario

    an artificial language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).