mombasa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mombasa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mombasa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mombasa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mombasa

    a port city in southern Kenya on a coral island in a bay of the Indian Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).