molimen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molimen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molimen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molimen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molimen

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền chứng