mokulu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mokulu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mokulu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mokulu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mokulu

    a Chadic language spoken in Chad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).