mojarra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mojarra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mojarra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mojarra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mojarra

    small silvery schooling fishes with protrusible mouths found in warm coastal waters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).