mobcap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mobcap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mobcap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mobcap.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mobcap

    large high frilly cap with a full crown; formerly worn indoors by women

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).