mob-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mob-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mob-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mob-cap.

Từ điển Anh Việt

  • mob-cap

    /'mɔbkæp/

    * danh từ

    mũ trùm kín đầu (của đàn bà)