mix-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mix-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mix-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mix-up.

Từ điển Anh Việt

 • mix-up

  /'miks'ʌp/

  * danh từ

  tình trạng lộn xộn, tình trạng hỗn loạn

  cuộc ẩu đả, cuộc đánh lộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mix-up

  Similar:

  confusion: a mistake that results from taking one thing to be another

  he changed his name in order to avoid confusion with the notorious outlaw