mix-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mix-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mix-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mix-in.

Từ điển Anh Việt

  • mix-in

    * danh từ

    vụ đánh lộn, cuộc ẩu đả