misuser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misuser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misuser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misuser.

Từ điển Anh Việt

 • misuser

  /'mis'ju:zə/

  * danh từ

  người dùng sai, người lạm dụng

  người hành hạ, người bạc đâi, người ngược đãi

  (pháp lý) sự lạm dụng