mistura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mistura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mistura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mistura.

Từ điển Anh Việt

  • mistura

    * danh từ

    hợp dịch, thuốc nước