misoperation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misoperation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misoperation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misoperation.

Từ điển Anh Việt

  • misoperation

    (máy tính) sự làm việc không đúng (của máy)