mishit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mishit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mishit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mishit.

Từ điển Anh Việt

  • mishit

    * ngoại động từ

    ném (một quả bóng) một cách tồi

    danh từ