misdoer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misdoer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misdoer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misdoer.

Từ điển Anh Việt

  • misdoer

    * danh từ

    kẻ tàn ác, kẻ ác nhân