misdid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misdid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misdid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misdid.

Từ điển Anh Việt

  • misdid

    quá khứ của misdo