misbehaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misbehaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misbehaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misbehaviour.

Từ điển Anh Việt

  • misbehaviour

    /'misbi'heivjə/

    * danh từ

    hạnh kiểm xấu; cách cư xử xấu; cách ăn ở bậy bạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet