mis-spelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mis-spelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mis-spelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mis-spelling.

Từ điển Anh Việt

  • mis-spelling

    /'mis'speliɳ/

    * danh từ

    lỗi chính tả