minos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • minos

    son of Zeus and Europa; king of ancient Crete; ordered Daedalus to build the labyrinth; after death Minos became a judge in the underworld

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).