mimir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mimir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mimir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mimir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mimir

    (Norse mythology) giant who lives in the roots of Yggdrasil and guards the well of wisdom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).