miminy-piminy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miminy-piminy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miminy-piminy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miminy-piminy.

Từ điển Anh Việt

  • miminy-piminy

    /'mimini'pimini/

    * tính từ

    khảnh, khó tính