milrule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milrule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milrule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milrule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • milrule

    * kỹ thuật

    thước đo góc