millpond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millpond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millpond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millpond.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • millpond

    a pond formed by damming a stream to provide a head of water to turn a mill wheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).