milliammeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milliammeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milliammeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milliammeter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milliammeter

    a sensitive ammeter graduated in milliamperes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).