millettia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millettia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millettia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millettia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • millettia

    any of several tropical trees or shrubs yielding showy streaked dark reddish or chocolate-colored wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).