millepede nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millepede nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millepede giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millepede.

Từ điển Anh Việt

 • millepede

  /'milipi:d/ (millipede) /'milipi:d/

  * danh từ

  (động vật học) động vật nhiều chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • millepede

  Similar:

  millipede: any of numerous herbivorous nonpoisonous arthropods having a cylindrical body of 20 to 100 or more segments most with two pairs of legs

  Synonyms: milliped