mill...[m] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mill...[m] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mill...[m] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mill...[m].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mill...[m]

    * kỹ thuật

    tiền tố

    điện:

    bằng 10 mũ -3