mill-wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mill-wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mill-wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mill-wheel.

Từ điển Anh Việt

  • mill-wheel

    /'milwi:l/

    * danh từ

    bánh xe cối xay